Hedera Doctor

Här skriver vi någon najs välkomsttext. Consequat ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat.

Kvinnlig sköterska skriver på datorns tangentbord

Vi är en del av Hedera Group

Länken i vården

Hedera Nurse är en del av Hedera Group, med kontor på flera olika orter i Sverige bemannar vi de flesta specialistinriktningarna inom primärvård, slutenvård samt skol-och företagshälsovården. Hedera är en trygg partner till sjukvården, vi tror på personlig kontakt och personlig service – vi samarbetar idag med merparten av Sveriges regioner, kommuner och privata vårdgivare där deras behov alltid är i fokus.

Utöver Hedera Nurse ingår även Hedera Doctor och Hedera Assistans. Läs gärna mer om detta på www.hederagroup.se.

Om oss

"Styrkan är att vi skapar ett utökat samarbete"

Hedera Nurse arbetar med bemanning av sjuksköterskor, skolsköterskor, barnmorskor, arbets- & fysioterapeuter. Gemensamma varumärket Hedera Nurse samlar varumärken, erfarenhet och kompetens. Styrkan är att vi skapar ett utökat samarbete, vilket gynnar såväl vårdgivare som konsulter.

Vi är länken i vården.

Vi arbetar nära vårdgivaren

På Hedera Nurse vet vi att kontinuitet är nyckeln till framgång för både vårdgivare, konsult och bemanningsföretag. Kontinuitet och kompetens gör att vi klarar kort framförhållning och möjliggör en hög kvalitet i alla led.

En återkommande och personlig kontakt leder till ett bra samarbete, konsulter och uppdrag som passar just dig. Ambitionen är att Hedera Nurse ska överträffa dina förväntningar så att vi blir en långsiktig partner!

Vårt gemensamma värdeord: Stolt!

Samlade styrkor - Stolta hjältar

Manlig sjuksköterska pratar till patienter

Vad vi gör

Hedera Nurse grundades 2015 och erbjuder bemanning inom vård och omsorg. Vi bemannar uppdrag inom primärvården, slutenvården, skol-och företagshälsovården och kommuner i hela landet. Vi på Hedera Nurse arbetar nära vårdgivaren. Det är avgörande att över tid lära känna er verksamhet för att på bästa sätt komplettera med kompetens när det behövs. Till oss kan du vända dig såväl med planerade behov som mer akuta behov där du omedelbart behöver en resurs.

Idag erbjuder vi bemanning av:

  • Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
  • Elevhälsa samt helhetsbemanning elevhälsa med vårdgivaransvar